prośba o kontakt poczta.wizja.net

Zamówienia

mrp zamówienia System Wizja.MRP pozwala na zarządzanie zamówieniami w ramach sprzedaży oraz produkcji. Rozwiązania systemu pozwalają na automatyzację generowania zapotrzebowania na środki produkcyjne na podstawie planów sprzedaży oraz aktualnych zleceń.

Funkcjonalności:

dowiedz się więcej