prośba o kontakt poczta.wizja.net

Receptury

mrp receptury Receptury w systemie Wizja.MRP są elementem przygotowania produkcji, wszystkie informacje związane z produktem są definiowane w tym miejscu. Dobrze stworzona receptura, oraz rzetelnie wypełnione dane stanowią podstawę do prawidłowej i zgodnej z rzeczywistością kalkulacji kosztów.

Podstawowe funkcjonalności:

dowiedz się więcej