Receptury

Receptury w systemie Wizja.MRP są elementem przygotowania produkcji, wszystkie informacje związane z produktem są definiowane w tym miejscu. Dobrze stworzona receptura, oraz rzetelnie wypełnione dane stanowią podstawę do prawidłowej i zgodnej z rzeczywistością kalkulacji kosztów.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Dowolna struktura wyrobów na wielu poziomach (wyrób, półfabrykat, surowiec).
 • Definicja materiałów bezpośrednich.
 •  
 • Robocizna bezpośrednia w formie ogólnej (wydział, czas, wartość).
 • Robocizna bezpośrednia w formie rozszerzonej (etapy produkcji).
 • Definicja obróbki obcej, kartoteka obróbek obcych.
 • Możliwość definiowania alternatyw dla materiałów, robocizny i obróbki obcej.
 • Możliwość zdefiniowania materiałów pomocniczych dla których wydania wykonywane są pośrednio na wydział produkcyjny.
 • Kartoteka wydziałów produkcyjnych z przyporządkowaniem pracowników oraz stawki normatywne definiowane dla okresów czasów.
 • Karty technologiczne.
 • Kalkulowanie koszty wytworzenia wyrobów / półfabrykatów na podstawie aktualnych cen zakupu surowców, stawek robocizny i aktualnych cen usług zewnętrznych metodą doliczeniową (narzuty definiowane w okresach czasu).
 • Obieg dokumentów związanych z zatwierdzaniem kalkulacji, wtedy pokazują się w innych działach.
 • Możliwość podpinania plików z dokumentacją techniczną do receptur.
 • Wydruki karty technologicznej, zestawień norm czasowych, analiz wykorzystania surowca.

dowiedz się więcej

mrp receptury