Produkcja

System Wizja.MRP zapewnia pełne wsparcie dla zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Generuje zlecenia produkcyjnych oraz automatyzuje tworzenie i rejestrowanie wszelkich dokumentów związanych z produkcją.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Zlecenia produkcyjne na wyroby, półfabrykaty i instalację wyrobów gotowych.
  • Rejestracja zużycia surowców za pomocą dokumentów RW, ZW z możliwością zużycia surowców nie uwzględnionych w recepturze.
  • Spływ wyrobów gotowych na magazyn za pomocą dokumentów PW.
  • Rejestracja kart pracy (manualna lub automatyczna podczas tworzenia dokumentu PW).
  • Obieg dokumentów związany z rejestracją obróbki obcej: wydanie do obróbki obcej, przyjęcie z obróbki obcej, rozliczenie związane z przyjęciem faktury z obróbki.
  • Naliczanie rzeczywistego kosztu wytworzenia na podstawie zużycia materiałów, wykonanej robocizny i rozliczonych usług obcych.
  • Monitorowanie odchyleń od normatywnego zużycia materiałów (przy wyłączeniu materiałów pośrednich).
  • Raporty: analizy kosztów rzeczywistych, odchyleń zużycia surowców od normy, robót w toku, analiza robocizny w stosunku do normatywu.

dowiedz się więcej

mrp produkcja