Plany i Koszty

System Wizja.MRP pozwala na planowanie oraz monitorowanie planów produkcji, sprzedaży. Zapewnia również kalkulację kosztów rzeczywistych produktów z uwzględnieniem wszystkich miejsc powstawania kosztów.

Podstawowe funkcjonalności

  • Plany sprzedaży.
  • Plany produkcji wyrobów gotowych (na podstawie PS + stany magazynowe).
  • Plany produkcji półfabrykatów.
  • Plany zużycia surowców, potrzeb personalnych na wydziałach, zamówień na usługi obce.
  • Plany operacyjne ­ krótkoterminowe plany, służące bieżącej organizacji produkcji.
  • Dyspozycje produkcyjne - zlecenia przez dział sprzedaży wyprodukowania wyrobów uwzględnionych w PS (lub nie) w określonym terminie na rzecz jakiegoś klienta.
  • Plany robocze - służące do symulacji.
  • Raportowanie realizacji poszczególnych planów.

dowiedz się więcej

mrp plany koszty